DEL & HELHED

Malene Bach

Med udgangspunkt i en undersøgelse af, hvordan vi skaber værdi i det tilsyneladende værdiløse, lægger udstillingen ’Del & Helhed’ op til at vi spørger os selv, hvordan vi giver verden og ressourcerne omkring os betydning. Malene Bach beder os gentænke den måde vi forbruger ressourcer på og inspirerer os til at se arkitekturen som en forvandlingskraft med evnen til at skabe steder, rum, nærvær og betydning.

I en tid og et samfund som lægger vægt på afklarede og tydelige udtryk er installationen et vigtigt statement. Den giver mulighed for at fortabe og forbinde sig med materialerne og de historier, de vækker. Samtidig demonstrerer udstillingen vigtigheden af at give tid og rum til faglige eksperimenter, for at kunne udvide og udvikle stadigt nye kunstneriske udsagn som kan berige os gennem vore omgivelser.

Udstillingen åbner vores øjne for gængse materialers skønhed og iboende kvaliteter. Gennem sammenstillingen og ophobningen af dele, aktiveres materialerne som mere end en konstruktiv ressource i sig selv og der skabes grobund for erkendelsen af ressourcernes værdi, betydning og potentialer - uanset om det er nye, fundne eller genanvendte materialer. Desuden baner udstillingen vej for en diskussion af den rolle og de potentialer arkitektdisciplinens kunstneriske dimension har i den bæredygtige udvikling mod en fremtid, hvor byggeriets ressourceforbrug skal mindskes drastisk. Med inddragelsen af den kunstneriske dimension viser Malene Bach, hvordan det er muligt at opnå stor rumlig virkning med få djærve, simple eller tilsyneladende værdiløse materialer. På den måde rækker udstillingen ind i en fremtid, hvor vi - ved at investere i arkitekturens rumlige og oplevelsesmæssige kvaliteter - muliggør den nødvendige begrænsning i vores ressourceforbrug. Udstillingen skal opleves som et eksperimentelt og dynamisk rum - der er løse ender, undersøgelser af potentialer og kunstneriske virkemidler.

"Udstillingen Del & Helhed er en stedsspecifik installation, skabt til Værksted for Arkitektur, der fokuserer på en kunstnerisk undersøgende proces. Jeg ønsker at dele den eksperimenterende del af min praksis, som er en slags grundforskning i krydsfeltet mellem arkitektur og kunst. Installationen er et momentant udsnit fra mit værksted, der åbner indsyn til det processuelle arbejde i undersøgelsen af relationer mellem materialer og funktioner og deres udtryk. Installationen undersøger hvorledes disse relationer kan bearbejdes kunstnerisk og praktisk og anvendes med henblik på at tilføre stedet sans og mening. Udstillingen rummer ikke et endegyldigt kunstnerisk udsagn, men udfolder og udvikler mulige potentialer og relationer mellem materialer og teknikker og metoder."

Fotograf: Laura Stamer
Fotograf: Laura Stamer
Fotograf: Laura Stamer
Fotograf: Laura Stamer
Fotograf: Laura Stamer
Fotograf: Laura Stamer
Fotograf: Laura Stamer
Fotograf: Laura Stamer
Fotograf: Laura Stamer
Fotograf: Laura Stamer
Fotograf: Laura Stamer
Fotograf: Laura Stamer