Fotograf: Casper Brogaard Højer

ERHVERVS-PH.D. SKAL SIKRE EN NY PRAKSIS FOR AT BYGGE LANGTIDSHOLDBAR ARKITEKTUR

05/12/2023

Hvordan kan vi opføre nybyggeri med viden fra langtidsholdbare bygningsværker for at mindske ressourceforbrug og CO2-emission både ved opførelse og fremtidige renoveringer, udskiftninger og transformationer over 200 års brug?

Med støtte fra Innovationsfonden skal Tobias Hentzer Dausgaard i samarbejde med RØNNOW LETH & GORI og Arkitektskolen Aarhus, give et svar på netop dette gennem en ny erhvervs-ph.d.

”Hvordan balancerer vi, hvad arkitekturen tager af ressourcer med den værdi, der skabes for brugere, vores samfund og de miljøer, byggeriet påvirker over hele kloden på den lange bane? Mange gamle bygninger har en evne til at blive brugt i århundreder til vidt forskellige ting uden store fysiske ændringer. De har særlige langtidsholdbare kvaliteter og et meget lavt ’ressource-stofskifte’ sammenlignet med vores nutidige byggeskik. Hvis vi lytter til deres tavse viden og omformer den, så vi kan bruge den i praksis i byggeriet i dag, og bedre prioritere byggeriets ressourcer over et langt tidsperspektiv. Ultimativt vil vi med denne viden skabe langtidsholdbar arkitektur, der har højere kvalitet, lavere driftsomkostninger og en vis ydmyghed over for klodens voksende, fremtidige ressourceknaphed.”

/ Tobias Hentzer Dausgaard

For at opnå det bredest mulige perspektiv i omfavnelsen af de store spørgsmål er Troelsgård Rådgivende Ingeniører og Byggeri København tilknyttet som tredjeparter og projektet følges derudover tæt af en følgegruppe bestående af aktører fra forskellige dele af byggebranchen:

Ninette Mahler Alto, bæredygtighedschef for Pihl, Micki Aaen, indehaver af Aaen Engineering, Thomas Waras Brogren, projektchef i Realdania, Rolf Simonsen og Nina Koch-Ørvad, hhv. programdirektør og projektchef for Værdibyg, Søren Meyer, udviklingschef i Grundejernes Investeringsfond, samt Charlotte Gudum, teknisk sagsansvarlig og ansvarlig for bæredygtighed i Byggeskadefonden.

Læs mere her

Visualisering

LETH & GORI har vundet konkurrencen om fremtidens spejderhytter

17/11/2023

LETH & GORI har vundet Den A.P. Møllerske Støttefonds arkitektkonkurrence om Fremtidens Spejderhytte, som er afholdt i samarbejde med Spejderne og FDF.

Vores forslag til fremtidens spejderhytte nytænker den klassiske spejderhytte i både form og funktion.

Hytten åbner sig mod omgivelserne, trækker naturen ind og inviterer hyttens brugere til at være udenfor. Hytten, der primært er bygget af træ, er kompakt og rummer de mest nødvendige basisfunktioner for en spejderforening. I første omgang er det planen at opføre 25 hytter til lokale spejderforeninger rundt i landet.

Projektet er et samarbejde med Rønnow Arkitekter, VEGA Landskab og ABC Rådgivende Ingeniører.

’Fremtidens Spejderhytte er tænkt så den tilbyder aktiviteter både inde og ude, oppe og nede. Overdækkede terrasser og udearealer i ly og læ for vejr og vind, og shelterpladser under den store åbne tagkonstruktion.

Vi ser spejderhytten som en værktøjskasse med skuffer, skabe og opbevaringsrum, der kan folde sig ud og åbne op for skiftende anvendelser og fleksibel brug.

Overalt på hyttens facader er der skabt underlag for ophæng, kroge og beslag, der muliggør opmagasinering af udstyr, inventar, økser, billeder, potter og pander, fund fra skoven, årer til kanoerne eller andet udstyr,’

Fortæller arkitekt Karsten Gori om den nye hytte.

RØNNOW LETH & GORI holder housewarming og udstillingsåbning                  d. 21. september

01/09/2023

Tegnestuefællesskabet og Værksted for Arkitektur er nu ved at være godt på plads i de nye rammer i Gl. Dok på Strandgade 27b på Christianshavn og nu skal det nye hjem indvies.

I den forbindelse ser vi meget frem til at byde velkommen fra kl. 16 til en introduktion til tegnestuefællesskabet og Værksted for Arkitektur og åbning af Malene Bachs udstilling ‘Del & Helhed’. Efterfølgende vil der være lidt snacks, forfriskninger og ikke mindst fest!

Vi glæder os til at se jer!

Fotograf: Casper Brogaard Højer

Fotograf: Malene Bach

Ny udstilling: ‘Del & Helhed’ af Malene Bach

20/08/2023

Med udgangspunkt i en undersøgelse af, hvordanvi skaber værdi i det tilsyneladende værdiløse, lægger udstillingen ’Del & Helhed’ op til at vi spørger os selv, hvordan vi giver verden og ressourcerne omkring os betydning.

Malene Bach beder os gentænke den måde vi forbruger ressourcer på og inspirerer os til at se arkitekturen som en forvandlingskraft med evnen til at skabe steder, rum, nærvær og betydning.

Udstillingen åbner vores øjne for gængse materialers skønhed og iboende kvaliteter. Gennem disses sammenstillinger, tilpasninger og tilføjelser skabes grobund for erkendelsen af ressourcernes værdi, betydning og potentialer – uanset om det er nye, fundne eller genanvendte materialer.

“Udstillingen Del & Helhed er en stedsspecifik installation, skabt til Værksted for Arkitektur, der fokuserer på en kunstnerisk undersøgende proces. Jeg ønsker at dele den eksperimenterende del af min praksis, som er en slags grundforskning i krydsfeltet mellem arkitektur og kunst. Installationen er et momentant udsnit fra mit værksted, der åbner indsyn til det processuelle arbejde i undersøgelsen af relationer mellem materialer og funktioner og deres udtryk. Installationen undersøger hvorledes disse relationer kan bearbejdes kunstnerisk og praktisk og anvendes med henblik på at tilføre stedet sans og mening.
Udstillingen rummer ikke et endegyldigt kunstnerisk udsagn, men udfolder og udvikler mulige potentialer og relationer mellem materialer og teknikker og metoder.”

/ Malene Bach

Pavillonen Tækkede Teglblokke

14/06/2023

Pavillonen Tækkede Teglblokke er et projekt udviklet i tegnestuefællesskabet RØNNOW LETH & GORI sammen med CINARK og er nu åben for offentligheden på Søren Kierkegaards Plads i København.

Projektet Tække Teglblokke er en del af initiativet 4 til 1 planet, der er igangsat af VILLUM FONDEN og Realdania og undersøger muligheder for at bygge med et langt mindre CO2-aftryk end det gængse byggeri i dag.

Pavillonen stod som planlagt på Søren Kierkegaards Plads i København fra juni-august. Den er nu taget ned og flyttes i den nærmeste fremtid til et andet sted.

Fotograf: Kim Høltermand

Fotograf: Bjørn Bertheussen

Symposium for ‘Langtidsholdbar arkitektur’

30/09/2022

Fredag den 30. september afholdt RØNNOW LETH & GORI symposiet ‘Langtidsholdbar arkitektur’ i Christians Kirkens smukke rammer.

Godt 200 gæster deltog i arrangementet, der bød på oplæg fra både nationale og internationale talere, en paneldebat og Q&A.

Se alle symposiets faglige indlæg her: copenhagenstreaming.com

Tak til alle oplægsholdere for at bidrage med interessante indspark, opfordringer og tanker til debatten om langtidsholdbar arkitektur.

Tak til gæsterne for skarpe spørgsmål og et stort engagement eftermiddagen igennem.

 

Tak til Boligfonden Kuben for at støtte op om projektet og give særligt de internationale stemmer en plads i diskussionen.

Tak til Christianskirken for at åbne kirkens historiske døre for et arrangement, der ikke kunne være blevet afholdt et smukkere eller mere passende sted.

Vi takker for den store opbakning, som symposiet er blevet mødt med på tværs af branchen. Det er blot med til at understrege, hvor relevant og aktuelt emnet er.